Wedstrijdreglement l’Entrecôte cadeaucheque’

1. Algemeen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Konings Drinks & Juices NV (hierna Konings) met maatschappelijke zetel te Sint-Truidersteenweg 301, 3840 Hoepertingen, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE0402.871.682.

2. Deelnemingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een Facebook gebruiker de post ‘Wedstrijd 10 werknemers gezocht’ van Konings te delen. Identificatie van een Facebook gebruiker gebeurt op basis van de voor- en achternaam. In geval van meervoudige deelname, misbruik, misleiding of bedrog behoudt Konings zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

3. Wedstrijdverloop, prijs en bepalen van de winnaars

Deelnemen kan van donderdag 12 december om 16.00 uur tot en met maandag 16 december om 15 uur. Uit het totaal aantal personen dat de post deelt wordt één willekeurige winnaar gekozen. De gewonnen prijs kan niet worden geruild of omgezet in speciën. De winnaar wordt op Facebook bekendgemaakt op maandag 16 december om 18 uur. De winnaar ontvangt een cadeaucheque ter waarde van 200€ euro te spenderen in restaurant d’Entrecôte, Graethempoort 33, 3840 Borgloon. Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de deelnemer zijn toestemming geeft aan Konings tot publicatie van zijn of haar naam en foto en aldus verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

4. Aansprakelijkheid

Konings is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of deelname aan de wedstrijd. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Konings. Indien Konings genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Konings hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd. (brieven, mails of telefoongesprekken). De bekendmakingen van de winnaar is definitief. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Konings zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden –al dan niet definitief- uit te sluiten.Konings behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds gewonnen prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Konings geleden schade (inclusief imago-schade).

6. Het reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement en de beslissingen die Konings in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website www.niettwijfelen.be en kan daar desgewenst worden geprint. Dit reglement werd opgesteld op woensdag 11 december 2019.

Cookiebeleid

koningsjobs.be maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoeken aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees meer


Functionele cookies

Deze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.


Bijkomende cookies
Google AnalyticsDeze analytische cookies verzamelen gegevens over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal websitebezoekers, via welke pagina ze zijn binnengekomen op de website en welke pagina’s ze hebben bezocht. We ge-bruiken deze informatie voor rapporteringsdoeleinden en om onze website te opti-maliseren.

Voorkeur opslagen